fbpx

Save the Earth – een theaterproductie rondom het levenswerk van Wubbo Ockels. Hij wilde de mensheid bewegen om zuiniger op onze planeet te zijn. Met deze show geven wij hem een stem, maar doen ook meer!

Schoonmaakacties, lessen op school, een mobiele app, en meer. Lees er hier alles over!

Ons plan omvat een grootscheepse actie in de steden waar we optreden om zwerfafval blijvend uit het milieu te halen. Goed georganiseerd en professioneel uitgevoerd, zorgen wij zowel voor een gedragsverandering, educatie van de jeugd en het daadwerkelijk verwijderen van afval. Met name om te voorkomen dat plastic in het water – en daarmee uiteindelijk in de voedselketen – terecht kan komen, met alle gevolgen van dien.

Twee keer per jaar gedurende de komende drie jaar een TrashureHunt.

We maken gebruik van een educatief programma van Plastic Soup Foundation, gericht op basisschoolleerlingen van groep 4 t/m 8. Hiermee maken we hen bewust van de plasticsoep-problematiek en laten we zien wat ze zelf aan het probleem kunnen doen.  We gebruiken een lespakket dat de Plastic Soup Foundation ontwikkeld heeft, zie ook https://www.wereldvanoz.org Dit lespakket wordt gekoppeld aan een concrete opruimactie per school.

Kinderen hebben de toekomst, maar wij moeten hen daar de kansen voor geven!

Een Lionsclub is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Lions clubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions Internationaal.

Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving.

Het internationale motto bij die activiteiten luidt “We serve”. Vanuit die gedachte dragen Lions oplossingen aan voor problemen in de samenleving.

De Stichting Lions en Duurzame Leefomgeving laten met trots zien dat de Lions een steentje bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. De Stichting draagt bij aan de bewustwording van Lions in Nederland en faciliteert en organiseert landelijke activiteiten. Zo nemen wij het stokje van de Lions in Den Haag over, en volgen hun goede voorbeeld in de rest van Nederland!

Projectmanager en voorzitter van de stichting Lions Duurzame Leefomgeving:

Aad Melgerd

e-mail:   aad@duurzaamaandezaan.nl
telefoon:  0651419367